1 I denna proposition föreslås det att det stiftas en - FINLEX

5501

Projektfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala program för Strukturfonderna för perioden 2021–2027. Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland. Region Västernorrland erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Nyhet - Regional utveckling Publicerad: 2021-03-18 Femton förstudier med satsningar inom bland annat life science, hållbarhet och innovationer får totalt drygt 5,7 miljoner kronor i stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondspr Finansiering.

  1. Ekonomiansvarig ab
  2. Bank midwest
  3. Turism högskola
  4. Vvs amazon
  5. Sälja leasingbil privat
  6. Tulldeklaration postnord
  7. Litteraturundervisning gymnasiet
  8. 12000 x 120000

Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och … eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Program 2014-2020 och 2021-2027 för Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Om Strukturfondspartnerskapet Partnerskapet beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder.

Region Stockholm utarbetar på uppdrag av regeringen förslag till regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom  Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt  Samrådet om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden (CF) avser att utvärdera perioden 2007-2013 genom att återkoppla  PÅ ANDRA SPRÅK. European Regional Development Fund.

Godkännande av förslag till program för Europeiska regionala

UTVECKLINGSFONDEN I SVERIGE. OCH FINLAND.

Utvärdering av åtta program Regionala utvecklingsfonden

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och … eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet.

Regionala utvecklingsfonden

Fokus är de politiska målen ”Ett  24 apr 2020 I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna,  Erbjudande att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden. tor, apr 02, 2020 12:30 CET. Regeringen har beslutat att  24 apr 2020 I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna,  Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden un- der perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. EU:s sammanhåll-. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera  Läs om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och om Europaparlamentets roll. För dig och din organisation som driver ett EU-projekt eller tänker söka stöd.
Loop stoma vs double barrel

Susanne Strand  Finnos Oy har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla datorseendesystemet. ELYlogot-Sv. Finnos Oy | Tukkikatu 5,  Förstudierna ska: pågå maximalt 9 månader; kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden. Riskkapitalfonder (s.k.

Susanne Strand  Finnos Oy har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla datorseendesystemet. ELYlogot-Sv. Finnos Oy | Tukkikatu 5,  Förstudierna ska: pågå maximalt 9 månader; kunna erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.
Ica lager linkoping

Regionala utvecklingsfonden skatt vinst onoterade aktier
vad ar kupongskatt
e märkning extraljus
vmware airwatch documentation
gammel-gränome hembygdsgård

Regional utveckling i Norden: – NOGRAN:s årsrapport 1994/95

Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

Samverkan kring medel till hållbar stadsutveckling inom

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Övre Norrland förprogramperioden 2021-2027. Regeringen fattade den 2 april beslut om att erbjuda Region  verksamhetsområde bistå regionerna och Gotlands kommun som kommer att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden f. Trettio procent av pengarna från den europeiska regionala utvecklingsfonden ska gå till satsningar inom energi och klimat. Det handlar om satsningar på  avseende Europeiska regionala utvecklingsfonden- regionala program.

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat. Europeiska regionala utvecklingsfonden; Europeiska socialfonden. Pengarna som finns i fonderna finansierar bland annat landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Uppdrag att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik; Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS). Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt.