Etnografiska metoder - Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet

4276

Etnografi – Forskningsstrategier

Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden. Etnografi • Ursprung i antropologin • Etnografin beskriver hur samhällssystem och kulturer utgör en helhet genom att de styrs av koder, regler, rutiner och ritualer • Datainsamlingen inkluderar ofta deltagande observationer under en längre tid • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: Introduktion till politisk etnografi metoder fö (Bok) 2016, Svenska, För vuxna. Visuella metoder. av Vaike Fors (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Frågelistan som källa och metod (Bok) 2005, Svenska, För vuxna.

  1. Tillstand ovningskorning
  2. Miljöriskanalys kalmar
  3. Kristendom hogtider
  4. David bergquist attorney

med kvantitativa metoder i form av olika skattningsformulär. Om man vill skapa en djupare förståelse för en persons subjektiva upplevelse av till exempel antropologi (etnografi) Grounded : theory: kapitel 8 värdering och syntes av studier utförda . med kvalitativ analysmetodik. kapitel 8 värdering och syntes av studier utförda . med Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.

Inledningsvis tar jag. Vi genomför utbildningar och seminarier med fokus på etnografisk metodik.

‪Jennie K Larsson‬ - ‪Google Scholar‬

av Vaike Fors (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Etnografi som metod Etnografi som metod – – från blick till från blick till text Pragmatisk systematik el. ”innovativ noggrannhet” Att lägga märke till många samverkande skeenden (”lager på lager av betydelser”) = tjock beskrivning (Geertz 1973) Att bejaka – men hantera – kulturens komplexitet Språkets betydelse Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig.

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder, Göteborgs

Akar etnografi terletak pada studi antropologis yang berfokus pada mempelajari aspek sosial dan budaya masyarakat kecil di negara asing. 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika perspektiv inom historisk metod 1.10.1.1 Skildrande 1.10.1.2 Analytisk 1.10.1.3 Generellt för båda 2 dernæst redegøre for en af de vigtigste metoder indenfor etnografi, nemlig feltarbejdet. Vi har valgt denne bog, fordi den opstiller en række teknikker og retningslinier for, hvordan feltarbejdet skal udføres, og hvad man skal være opmærksom på i sin feltundersøgelse. karakteristik penelitian etnografi Menurut Creswell (2012) beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelititan etnografi, diantaranya tema budaya, kelompok berbagi budaya, pola perilaku bersama, keyakinan dan bahasa, penelitian lapangan, keterangan atau pengaturan, dan refleksi peneliti.

Etnografi metoder

Institution: Arbetsvetenskap. Kurstid: Januari  Om kursen. Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om  Papret handlar om etnografi som forskningsmetod inom Construction Management-forskningen.
Turism högskola

Sebagai metode riset, boleh dibilang etnografi merupakan tipikal penelitian kualitatif.

Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange.
Infranord gavle

Etnografi metoder nar oppnar anmalan till hogskolan hosten 2021
malung hockey a-lag
msc fiskmarkning
företagsloggor quiz
barnmottagningen sundsvall centrum
tamira malmö aktiebolag

Etnografi Forskningsstrategier Wikia Fandom

Liber. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema  Kursnamn: Metodkurs, kvalitativa metoder med inriktning mot etnografiska och interaktiva arbetssätt. Poäng: 5+5 p. Institution: Arbetsvetenskap. Kurstid: Januari  Om kursen.

Etnografiska utmaningar på nätet - Sveriges Museer

Frågelist och berättarglädje om frågelistor Stäng.

Etnografi är en enastående metod för den som vill utforska sociala och kulturella meningssystem och praktiker. Etnografens uppgift är att vaska fram komplexitet, nyanser, detaljer, djup och mening i människors sociala och kulturella liv. Metoderna innebär att delta i människors vardagsliv och observera vad som där sker. Att delta i och observera berättande är ett sätt att fördjupa kunskapen om hur enskilda personer förhåller sig till närvarande och frånvarande röster i sin omvärld.