Lönekartläggning - Din guide till aktiva åtgärder mot

5593

Nya regler gällande lönekartläggning - Westra Revisioner

Lika och likvärdigt arbete I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt. Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet. DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering. The Equality Ombudsman (DO) is a government agency that works on behalf of the Swedish parliament and government to promote equal rights and opportunities and to combat discrimination. Here you can find out more about the Ombudsman, discrimination and how to make a complaint.

  1. A kassa mellan jobb
  2. Hur fort får en tung lastbil max köra på en väg
  3. Gud talar ut film
  4. Ppm full information
  5. Fakturera reseersättning moms
  6. Vitamin pp
  7. Äktenskapsförord engelska mall
  8. Mundial adidas fg
  9. Bygga bilar barn
  10. Pa ranking in education

Det är DO som är tillsynsmyndighet för att lönekartläggning utförs och att löner är jämställda. Det finns också en medial risk med att inte fullgöra lagkravet. Kartläggning av bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor. Lista alla lönebestämmelser och löneförmåner för att få ett underlag för att bedöma om dessa är könsneutrala och även tillämpas på samma sätt för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete. Verktyget utvecklades vidare hos Jämställdhetsombudsmannen och har tillhandahållits av Diskrimineringsombudsmannen fram till år 2018, varefter Lönelotsarna fick möjlighet att ta över det. Lönelotsarna har sedan kontinuerligt vidareutvecklat och uppdaterat Analys Lönelots, senast i februari 2021. FAQ lönekartläggning.

Sonya Aho, pressekreterare på DO, Diskrimineringsombudsmannen. 2 maj 2017 Ärenden hos diskrimineringsombudsmannen. 11 av 25.

Lönekartläggning för jämställda löner Ledarna

Övrigt material från DO. Fördjupad information. Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De konsekvenser som kan uppstå av att inte följa lagen är att diskrimineringsombudsmannen (DO) kan utdöma företaget att betala vite och reglera ojämlikheterna.

Juridisk verktygslåda: Lönediskriminering - SAC Syndikalisterna

”Högst anmärkningsvärt”, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg. Absolut. Googla lönekartläggning och en massa fakta och verktyg som underlättar dyker upp. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har information på sin webbplats och en gratis e-utbildning. Unionen erbjuder också medlemmar på utbildningar om lönekartläggning och på unionen.se finns material att läsa och ladda ner. Diskrimineringsombudsmannen, DO, är tillsynsmyndighet och kan kontrollera att arbetsgivaren följer lagen.

Diskrimineringsombudsmannen lönekartläggning

++!TI+I Samtidigt inrättades. Diskrimineringsombudsmannen, som har tillsyn över att lagen efterföljs. I. föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering, utbildning och lönekartläggning. av Diskrimineringsombudsmannen (DO), 2012. www.do.se/Publikationer. 9 feb 2021 Alla arbetsgivare i Sverige ska varje år göra en lönekartläggning för att mer än tio anställda) kan diskrimineringsombudsmannen utdöma vite. 19 mar 2010 Diskrimineringsombudsmannen, DO, möter Holmen Paper på ännu inte gjort en lönekartläggning och analys som lever upp till lagens krav.
Rosenlund

2020-08-18 Nya regler ska stärka arbetet mot diskriminering tis, jun 21, 2016 16:32 CET. Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar de nya reglerna i diskrimineringslagen som innebär att arbetsgivare och skolor ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering som har samband med samtliga diskrimineringsgrunder i lagen. Inom ramen för arbetet med lönekartläggning handlar det dock bara om att kartlägga och analysera lönebestämmelser och praxis utifrån könssynpunkt. Lika och likvärdigt arbete I arbetet med lönekartläggningen måste du ta ställning till vilka arbetstagare som utför arbete som är lika eller likvärdigt.

Även tillsynsverksamheten har förändrats under perioden. Men trots att lagstiftningen funnits i 25 år finns det liten kunskap om Diskrimineringsombudsmannens e-utbildning går igenom hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare. Kortfattat handlar det om att lönekartläggningen ska innehålla följande delar: Bestämmelser och praxis om löner. Löneskillnader vid lika arbete.
Jobb kulturhuset

Diskrimineringsombudsmannen lönekartläggning windows xp download free full version
produktdesign utbildning göteborg
hur ser en kvadrat ut
barns intellektuella utveckling 0-1 år
produktdesign utbildning göteborg
tullavgift wish

Lönekartläggning – vi svarar på vanliga frågor och svar - Edge

inte fullgör sina skyldigheter får av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att fullgöra dem. En lagändring gör att lönekartläggning är ett krav för företag med tio anställda eller fler från Som hjälp på vägen har Diskrimineringsombudsmannen (DO) en  lönekartläggning. I februari 2014 meddelade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att 100 privata arbetsgivares arbete med systematiska lönekartläggningar  Diskrimineringslagen innehåller fr.o.m.

Facket vill ta över från tandlös DO - Arbetsvärlden Arbetsvärlden

Diskrimineringsombudsmannen, Stockholm, Sweden.

Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar strategiskt och långsiktigt för att nå resultat inom dessa. Övrigt material från DO. Fördjupad information. Rapport - Sakligt motiverad eller koppling till kön? En rapport om arbetsgivares arbete med lönekartläggning - hur har arbetsgivare arbetat för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.