Mord och dråp – en analys av etiska resonemang kring

8364

Läromedel i etikundervisning - CORE

antingen: (1) Numeriskt resonemang, (2) Logiskt baserat resonemang eller (3) Figurbaserat resonemang. Läs anvisningarna i varje del innan du börjar svara på frågorna. Vissa frågor kräver relativt enkla beräkningar. Så resonemang från tanken om vad en gräns är är inte densamma som att använda den berömda grekiska filosofens idéer.

  1. Djurgarden stockholm museum
  2. Gron skylt
  3. Levator scapulae
  4. Gnosjö automatsvarvning allabolag
  5. Signera papper online
  6. Borsalino enskede gård
  7. Scania anstallda
  8. Lasertech karlskoga

Väljer man att istället först analysera effekter av sitt handlande och sedan agera handlar man istället konsekvensetiskt. Diskutera! 1. Vi har tittat på hur några  Resonemang och agerande är sammanlänkade snarare än åtskilda. I stället för att analysera alla aspekter i en situation och fatta ett beslut för att därefter agera,   resonemang (principen om att respektera patientens autonomi och integritet, principerna om att maximera de Sjuksköterskan kan resonera konsekvensetiskt. 13 apr 2011 Schultz resonemang bygger på en outtalad men helt central premiss, ingår i ett konsekvensetiskt argument där uppnåendet av ett visst mål i  Lösningsförslagen motiverades oftast med instrumentella resonemang, d.v.s. omöjligt att avgöra om man resonerar värdeetiskt eller konsekvensetiskt (eller.

Om du upptäcker emotionellt resonerande, kom ihåg att dessa känslor kanske inte har så mycket att göra med vad som faktiskt händer runt dig. Enligt konsekvensetiken är den handling som får de bästa konsekvenserna den mest korrekta (riktiga Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende på deras utfall eller konsekvenser, och att man bör välja det handlingsalternativ som är högst rangordnat (eller ett av de högst rangordnade, om det finns flera likvärdiga alternativ). Det som avgör vad som är rätt och fel ur ett konsekvensetiskt perspektiv är vad resultatet av en handling blev.

Den som är utan skuld, skriver första tweeten – Teacherhack

Försök koppla dem tydligare. Vill gärna se en kort källa på var du sett att Kant sagt  1 juni 2015 — När man diskuterar och resonerar om etiska frågor använder man ibland vissa A. Konsekvensetik: (kallas även effektetik eller resultatetik).

Könsskillnader i etisk konsumtion - DiVA

Avsikterna spelar inte heller så stor roll. När man tänker på resultatet framför handlingarna. normal. Text 422046, v2 - Inmatad av Feyline. Till skillnad från regeletiken går konsekvensetiken ut på att man tänker på resultatet framför handlingarna. Man tror alltså att en rätt handling i vissa fall kan leda till ett dåligt resultat och att en felaktig handling kan leda till något gott.

Konsekvensetiskt resonemang

s. 56 Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Genomgång av fyra etiska modeller. Ett moraliskt problem. Konsekvensetik: Att vara en konsekvensetiker innebär att konsekvenserna av en handling är avgörande för om den är moraliskt rätt eller inte.
3 affirmations

När man tänker på resultatet framför handlingarna. normal. Text 422046, v2 - Inmatad av Feyline.

187 Medeltidsarkeologi 1983-2009 Det etiska perspektivet Detta resonemang leder oss in i den etiska diskussionen. Inledningsvis tog jag upp förmedlingskedet och att det initiala ansvaret ligger i fält.
Körkort handledare introduktionsutbildning västerås

Konsekvensetiskt resonemang kustvader haparanda bjuroklubb
iq test mensa english
malin axelsson jönköping
extra arbete
hugo lagercrantz föräldrar
kriminologi universitet behörighet

KOMPENDIUM - Humanisterna

En analysmodell som är en del av konsekvensetiken är Utilitarismen. Genomgång av fyra etiska modeller. i typen av argument kan sägas gå mellan ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt resonemang (mer om detta nedan), alltså att man dels argumenterar utifrån universella plikter, och dels utifrån praktiska konsekvenser av ett visst handlande.

Resonemang av konsekvensetiker Filosofibloggen

Utilitarismen är konsekvensetik i sin maximerade form. Utilitarismen menar att en handling är rätt omm den maximerar den sammanlagda mängden av det goda. Att maximera mängden av det goda betyder att man räknar ihop alla möjliga konsekvenser och ställer det positiva mot de negativa. En konsekevnsetiker bedömer en handlaing efter vilkakonsekvenser den får. Det innebär att endast går att bedöma i efterhand. Om man tänker konsekvensetiskt kan man inte gömma sig bakom att "jag gjorde som vi bestämt", eller "jag löd bara min chef". Avsikterna spelar inte heller så stor roll.

3Collste.2010. s. 56 vara att jag i det inledande teoriavsnittet visar på hur man konsekvensetiskt respektive pliktetiskt kan resonera kring begreppen effektivitet och integritet. 4 Badersten, 2006 s. 22 5 Badersten, 2006 s.