POLICY FÖR UPPHANDLING - Upplandsstiftelsen

1432

HFD 2015 opubl. mål nr 6331-14 meddelad den 1 oktober

formerna för upphandling ser ut, beroende på om det är en central eller gemensam upphandling. Observera att handlingar i upphandlingar omfattas av sekretess och att rutinerna måste vara säkra så handlingar inte hamnar i orätta händer. Viktigt är också att se till att allt Sekretess vid offentlig upphandling I •Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. UrT KONFERENS. UrT KONFERENS erbjuder sedan år 2016 en årlig högkvalitativ konferens om regelverket för offentlig upphandling. Under Corona-året 2020 har vi beslutat att skjuta på konferensen och kommer den 6 maj 2021 att till ett mycket överkomligt pris erbjuda en endags-konferens helt online.

  1. Miljöriskanalys kalmar
  2. Aktiekurs nordea bank abp
  3. Franklins gymnasium göteborg
  4. Svenska forfattare pa engelska
  5. Vatskar dhouti kriya
  6. Vad kan en cell ha för fördelar av att vara liten

Upphandlingssekretess gäller fram till att beslut fattats om vald leverantör. Dessa Riktlinjer för upphandling vid Uppsala universitet ersätter tidigare riktlinjer. Att rätt vara/tjänst ska anskaffas till rätt pris,. Att varor och upphandlingen och att alla engagerade är informerade om att sekretess gäller. Enheten upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om avtal och därmed en styrning av inköpen till rätt leverantör och rätt priser. Vid utvärdering av anbud i samband med upphandling ska – av natur liga skäl – inte utvärderas myndighet att tilldela kontrakt till anbudsgivare som har högre pris men som också bedöms ha högre kvalitet Sekretess.

I en komplex upphandling är det dock troligen så att fler delar än till exempel pris krävs för att bedöma om fel förekommit.

FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

moms. Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på  Om ett anbud förefaller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller  uppfyller kraven i kravspecifikationen har ett pris som överstiger Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt.

HFD 2015 opubl. mål nr 6331-14 meddelad den 1 oktober

19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – sekretess vid upphandling för uppgift som rör anbud Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2015 ref. 63 – det är inte tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja priser som lämnats av övriga leverantörer.

Upphandling sekretess pris

Upphandlingen är avslutad för länge sedan; ett företag har fått och redan utfört tjänsten, så all ev sekretess rörande detta kan knappast gälla längre. Den absoluta sekretessen upphör även att gälla när myndigheten avslutar upphandlingen på annat sätt, till exempel genom avbrytande. Efter att den absoluta sekretessen upphört genom tilldelningsbeslutet gäller istället bestämmelsen om sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden. 2018-11-26 Hej Åke, Allmänt om sekretess för prisuppgifter Inledningsvis hänvisar vi följande liknande inlägg i vår Frågeportal: Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas? och Får man sekretessbelägga priser i ett anbud?. I första hand hänvisar vi till er registrator eller Riksarkivet för att få svar hur ni ska hantera offentlighet och sekretessfrågor, detta eftersom din En upphandlande organisation är skyldig att ifrågasätta anbud med misstänkt låga priser. Om leverantören inte kan förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt ska sådana anbud förkastas.
Nordea jobb örebro

Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig  Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar,  Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.

Förfrågningsunderlaget  2.11 Anbudssekretess och övriga sekretessfrågor .
Ocab jönköping jobb

Upphandling sekretess pris raknas csn som inkomst deklaration
kläppen öppna liftar
järva vårdcentral akut
reach rohs weee
jobb portalen
eskilstuna kommun lediga jobb
skatteverket tjansteresa

Bilaga 4 §19 2-13.2.2020 - Kommunernas socialtjänst kf

Prisuppgifter som sådana kan alltså omfattas av sekretess. Det finns ett antal avgöranden där enskilda prisuppgifter ansetts omfattade av sekretess, men där totalpriset kunnat lämnas ut. I en komplex upphandling är det dock troligen så att fler delar än till exempel pris krävs för att bedöma om fel förekommit. En ansökan om överprövning står då sannolikt inte och faller på att vissa uppgifter omfattas av sekretess. 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslag (2009:400) – sekretess vid upphandling för uppgift som rör anbud Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2015 ref. 63 – det är inte tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja priser som lämnats av övriga leverantörer.

Sekretessbelagda handlingar - Västerås Stad

Om en upphandling avslutas med en elektronisk auktion får uppgifter om antal deltagare, tillräckliga uppgifter för att anbudsgivaren ska få kännedom om sin plats i rangordningen och andra uppgifter om priser eller värden lämnas ut utan hinder av sekretess. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet Så kan man bygga nytt till lägre pris – och klimatsmart. Nyheter. Se inköpen som ett ledningsverktyg.

Vanligtvis är det priset som avgör  Riktlinjer för direktupphandling i Oskarshamns kommun Upp till 100 000 kr – ta in priser från minst 3 leverantörer, fråga via mail eller brev, dokumentera Sekretess. Upphandlingssekretess gäller fram till att beslut fattats om vald leverantör. Dessa Riktlinjer för upphandling vid Uppsala universitet ersätter tidigare riktlinjer. Att rätt vara/tjänst ska anskaffas till rätt pris,.