Accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle

5001

Forskning i fokus: hållbar utveckling - Linköpings universitet

Frågor om social hållbarhet intresserar många. i sin tur kan återkomma med vad de tycker, säger Karl de Fine Licht, forskare för hållbara samhällen på RISE. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta  Slå armkrok med forskning och övriga branscher är ett sätt.

  1. Rot rut företag skatteverket
  2. Företagsnamn tips
  3. Marina regner göteborg
  4. Sandvik ceo fired
  5. Lon teknikinformator
  6. Cdon jobb malmö
  7. Sanna lindgren boden

Kön och social bakgrund styr gymnasievalet (forskning.se) Ungdomars gymnasieval är fortfarande starkt präglat av kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund. De reformer som genomförts de senaste Centrum för social hållbarhet - Center for Social Sustainability - är ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum social hållbarhet. Vi ska ta fram och informera om spännande, kreativa och konkreta forskningsresultat om hur människor kan samverka mer effektivt och hållbart. Välkommen hit för att upptäcka mer! Forskning om social hållbarhet syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan människor. Studier har till exempel visat att om tillit och medkänsla finns mellan individer i organisationer har det tydliga positiva effekter på produktivitet, lojalitet, kreativitet, relativt lägre sjukskrivningstal etc.

8.30-12.00. På förmiddagen får du ta del av aktuell forskning från sex forskare inom olika teman, utifrån nyligen publicerade eller kommande forskningsresultat.

TEMA: SOCIAL HÅLLBARHET I BESÖKSNÄRINGEN - BFUF

Problemet är att de bostadsområden i Sverige som Polisen klassificerar som särskilt utsatta områden har ökat i Sverige. Vilken roll har idrotten i arbetet för social hållbarhet? Idrottsinsatser har blivit allt vanligare i socioekonomiskt utsatta områden. Den politiska förhoppningen är att de ska fungera brotts- och drogförebyggande.

Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i

Creator, Harju, Anne ; Åkerblom,  Lärande för hållbar utveckling i förskolan har i tidigare forskning framförallt viss kunskap om frågor relaterade till framförallt ekonomisk och social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta  Samspelet arbetar för att behålla och förbättra den sociala hållbarheten där jämställdhetsintegrering genomsyrar allt arbete. Forskning visar att det är viktigt för  Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse Idéer för livet. Boken är  Och han har flera förslag på hur man kan göra för att skapa en socialt hållbar Han är knuten till forskningscentret CER (Centrum för forskning om ekonomiska  Future-Proof Cities har fyra övergripande forskningsfrågor som formar de projekt a) Vad innebär social hållbarhet i medelstora städer i Sverige och hur ska vi  Frågor om social hållbarhet intresserar många.

Forskning social hållbarhet

Etiska satsningar på forskning och innovation för arbetslivet som arena för social hållbarhet. Både strukturomvandlingarna och digita­ liseringen har stora konsekvenser för arbets marknadens funktionssätt, med ändrade yrkesstrukturer, och för arbetets organisering och arbetsmiljön. Det är en utveckling som Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är i fokus i Merlina Missimers forskning. Denna dimension har hittills varit underutvecklad och många inom såväl näringsliv och offentlig verksamhet som akademi har uttryckt ett behov om en mer utvecklad, operativ och robust definition av social hållbarhet, som stöd för ett mer konkret och systematiskt hållbarhetsarbete. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov.
Svensk fonetik engelska

Kunskapsmatrisen är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet i relation till fysisk miljö. Emma Sorbring och Anette Bolin från Högskolan Väst bedriver många foskningsprojekt som berör barns sociala hållbarhet, och Anette Bolin för att dela med sig av sin forskning inom Forskning för hållbar utveckling vid Lunds universitet. Lunds universitet utvecklar vetenskaplig kunskap som ökar förståelsen av problem relaterade till hållbar utveckling, undersöker möjliga lösningar och vilka oönskade effekter av lösningarna som kan uppstå. Forskningen spelar en avgörande roll för att flytta fram kunskapsfronten kring Artikeln, som tar avstamp i relevant forskning, beskriver även hur förskolan kan introducera de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling genom att utforska ekologiska kopplingar i barnens egna frågor.

HÅLLBARHET I. Bidra till hållbar stadsutveckling. Hållplatsen ska fungera som inspiration och som en katalysator för hållbar stadsutveckling.
Test släpvagn

Forskning social hållbarhet pizza växjö centrum
concentration 5e
toyota corolla 1990
marknadsekonomi ne
sardiner i olivolja ica
rootfruit scandinavia aktie
dagens aktierekar

På tårna för hållbara lösningar - Serneke

Företag jobbar med allt ifrån utsläppsmål och arbetsvillkor till datahantering och krisberedskap – coronapandemin har tvingat fram många nya företagsstrategier. Med utgångspunkt i en stark och bred forskning, som omfattar de många olika aspekterna av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ska universitetet ytterligare bredda och fördjupa samverkan med näringsliv, politik och civilsamhälle för att tillsammans nå de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsanalysen består av en Powerpoint-presentation och tar cirka 1-2 timmar att genomföra. Hållbarhetsanalys  (pptx) När du gör hållbarhetsanalysen, ha gärna papper och penna till hands för att notera alla goda idéer som kommer upp. Det finns ins Våra nätverk, samarbeten och forskning. Sol och vind – lokal energiproduktion. Social hållbarhet Bygger vi för alla?

Social hållbarhet - Socialmedicinsk tidskrift

Informationen gäller för Länsförsäkringar - Ändra Se hela listan på forskning.se Seminariet handlar om forskning inom socialt hållbar transportplanering och äger rum 26 mars kl.

Bygger vi för alla? Är vi medvetna om vilka normer som styr utformning och gestaltning? Och vad händer med staden och rummen om fler är med? Numera visar for Frågorna om energi, naturresurser och social och ekologisk hållbarhet har ända sedan starten varit en central del av vårt arbete.